udomtham.go.th :: ดูกระดาน - รับส่งหนังสือราชการ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

รับส่งหนังสือราชการ
ผู้ตรวจทาน: จักรกริช, udomthum, adywukap

ผู้ที่กำลังใช้งาน: ไม่มี
ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้   ตอบ   ผู้ส่ง   เข้าชม   ตอบล่าสุด 
ไม่มีกระทู้ใหม่ งบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
0 udomthum 30 26/11/2018 3:57 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี ๒๕๖๑
0 udomthum 85 14/11/2018 4:28 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
0 udomthum 83 14/11/2018 4:05 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ๒๕๕๙-๒๕๖๐
0 udomthum 84 14/11/2018 3:58 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
0 udomthum 79 14/11/2018 3:56 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกข์
0 udomthum 109 13/11/2018 5:14 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี ๖๑ - สขร
0 udomthum 94 13/11/2018 4:43 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน - ITA
0 udomthum 134 09/11/2018 10:33 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ๒๕๖๒
0 udomthum 96 09/11/2018 10:32 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - ๔ -ปี - เตรียมส่ง - ๑ - ๓
0 udomthum 100 09/11/2018 10:31 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ สถิติการขอรับบริการจากเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๑
0 udomthum 108 09/11/2018 10:29 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ สถิติการร้องเรียน
0 udomthum 109 09/11/2018 10:27 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
0 udomthum 98 09/11/2018 10:22 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการดำเนินงานปรจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
0 udomthum 103 07/11/2018 5:19 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
0 udomthum 94 07/11/2018 5:07 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
0 udomthum 115 07/11/2018 3:32 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ วันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
0 udomthum 82 06/11/2018 4:26 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบการบริหารงานบุคคล
0 udomthum 79 06/11/2018 4:22 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือ-ผลประโยชน์ทับซ้อน
0 udomthum 202 31/10/2018 10:11 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือประชาขน
0 udomthum 127 28/10/2018 5:45 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
0 udomthum 121 28/10/2018 4:09 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พรบ.- เทศบาล
0 udomthum 112 28/10/2018 3:59 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
แสดงกระทู้ก่อนนี้:  
ตั้งกระทู้ใหม่    udomtham.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> รับส่งหนังสือราชการ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ไปยัง:  
กระทู้ใหม่ กระทู้ใหม่    ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่    ประกาศ ประกาศ
กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ตรึง ตรึง
กระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group