udomtham.go.th :: ดูกระดาน - รับส่งหนังสือราชการ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

รับส่งหนังสือราชการ
ผู้ตรวจทาน: จักรกริช, udomthum, adywukap

ผู้ที่กำลังใช้งาน: ไม่มี
ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้   ตอบ   ผู้ส่ง   เข้าชม   ตอบล่าสุด 
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
0 udomthum 140 27/06/2019 3:45 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
0 udomthum 138 27/06/2019 3:44 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
0 udomthum 168 27/06/2019 3:41 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการกำกับติดจามการดำเนินการป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ.2562
0 udomthum 147 27/06/2019 3:41 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
0 udomthum 162 27/06/2019 3:38 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ได้รับมอบหมายฯ
0 udomthum 194 20/06/2019 2:43 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีปีรอบ6เดือน
0 udomthum 754 14/06/2019 2:19 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
0 udomthum 226 14/06/2019 2:15 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
0 udomthum 167 14/06/2019 2:12 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 (แก้ไข ฉบับ 3)
0 udomthum 153 14/06/2019 2:11 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการจัดจ้าง
0 udomthum 271 12/06/2019 4:16 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พรบ-เทศบาล
0 udomthum 217 08/06/2019 2:32 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
0 udomthum 187 08/06/2019 2:30 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2-3 ระหว่าง ก.พ.-พ.ค.
0 udomthum 254 16/05/2019 9:14 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจาก สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
0 udomthum 327 27/04/2019 9:42 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส 2 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562
0 udomthum 456 04/04/2019 9:55 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
0 udomthum 416 28/02/2019 8:13 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
0 udomthum 479 07/02/2019 3:50 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ งบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
0 udomthum 567 26/11/2018 3:57 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
0 udomthum 656 14/11/2018 4:05 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ๒๕๖๒
0 udomthum 596 09/11/2018 10:32 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ วันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
0 udomthum 550 06/11/2018 4:26 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบการบริหารงานบุคคล
0 udomthum 530 06/11/2018 4:22 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือประชาขน
0 udomthum 568 28/10/2018 5:45 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
แสดงกระทู้ก่อนนี้:  
ตั้งกระทู้ใหม่    udomtham.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> รับส่งหนังสือราชการ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ไปยัง:  
กระทู้ใหม่ กระทู้ใหม่    ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่    ประกาศ ประกาศ
กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ตรึง ตรึง
กระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group