udomtham.go.th :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 73 ที่ตรงกัน
udomtham.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่10
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 35

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 07/02/2019 3:55 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่10
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่3
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 36

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 07/02/2019 3:54 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่3
  กระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 35

ตอบกระดาน: รับส่งหนังสือราชการ   ตอบ: 07/02/2019 3:50 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
  กระทู้: การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 61

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 3:34 pm   ชื่อกระทู้: การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  กระทู้: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 65

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 3:17 pm   ชื่อกระทู้: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  กระทู้: การยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 62

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 3:14 pm   ชื่อกระทู้: การยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
การยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
  กระทู้: การเงินไตรมาส-1
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 61

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 2:58 pm   ชื่อกระทู้: การเงินไตรมาส-1
การเงินไตรมาส-1
  กระทู้: ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 64

ตอบกระดาน: รับส่งหนังสือราชการ   ตอบ: 22/01/2019 12:58 pm   ชื่อกระทู้: ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทู้: ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 59

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 21/01/2019 2:47 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๒๑
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 64

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 21/01/2019 2:46 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๒๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสลและขยายผิวการจราจร หมู่ที่ 21
  กระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 67

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 15/01/2019 9:08 am   ชื่อกระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  กระทู้: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ต.ค.61-31 ธ.ค. 62
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 83

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 10/01/2019 3:27 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ต.ค.61-31 ธ.ค. 62
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค. 61
  กระทู้: แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๗๑๐๙๙ หมู่ ๒๐
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 124

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 07/12/2018 3:20 pm   ชื่อกระทู้: แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๗๑๐๙๙ หมู่ ๒๐
แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๗๑๐๙๙ หมู่ ๒๐
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒๐
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 130

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 07/12/2018 3:19 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒๐
  กระทู้: แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๕๔๗๑๙
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 136

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 07/12/2018 3:12 pm   ชื่อกระทู้: แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๕๔๗๑๙
แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๕๔๗๑๙
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 5 ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group