udomtham.go.th :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 77 ที่ตรงกัน
udomtham.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 23

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 11/04/2019 3:17 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  กระทู้: รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส 2 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 35

ตอบกระดาน: รับส่งหนังสือราชการ   ตอบ: 04/04/2019 9:55 am   ชื่อกระทู้: รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส 2 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส 2 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 39

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 02/04/2019 3:24 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒
  กระทู้: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 100

ตอบกระดาน: รับส่งหนังสือราชการ   ตอบ: 28/02/2019 8:13 am   ชื่อกระทู้: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่10
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 156

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 07/02/2019 3:55 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่10
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่3
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 168

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 07/02/2019 3:54 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่3
  กระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 166

ตอบกระดาน: รับส่งหนังสือราชการ   ตอบ: 07/02/2019 3:50 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
  กระทู้: การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 175

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 3:34 pm   ชื่อกระทู้: การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  กระทู้: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 178

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 3:17 pm   ชื่อกระทู้: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  กระทู้: การยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 171

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 3:14 pm   ชื่อกระทู้: การยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
การยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
  กระทู้: การเงินไตรมาส-1
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 168

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 22/01/2019 2:58 pm   ชื่อกระทู้: การเงินไตรมาส-1
การเงินไตรมาส-1
  กระทู้: ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 179

ตอบกระดาน: รับส่งหนังสือราชการ   ตอบ: 22/01/2019 12:58 pm   ชื่อกระทู้: ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทู้: ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 173

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 21/01/2019 2:47 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
  กระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๒๑
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 179

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 21/01/2019 2:46 pm   ชื่อกระทู้: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๒๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสลและขยายผิวการจราจร หมู่ที่ 21
  กระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
udomthum

ตอบ: 0
เข้าชม: 180

ตอบกระดาน: กระดานร้องเรียน   ตอบ: 15/01/2019 9:08 am   ชื่อกระทู้: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 6 ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group