ปลัดเทศบาลสารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
35.172.201.102
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
35.172.xxx.xxx
178.159.xx.xx
54.36.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 14
ราคาน้ำมัน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 

นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา

ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕

  

นายเทือง  โกยรัมย์

ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕

  

นายสมัย  วิเวกรัมย์

ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕

 


 

 

นางพัชรี  ทัศนียศักดิ์

ตำแหน่ง  ประธานเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง    สิงหาคม  ๒๕๕๗

  

นายสมศักดิ์  ตรวจมรรคา

ตำแหน่ง  รองประธานเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง    สิงหาคม  ๒๕๕๗

  

นางสาวนันทภรณ์  โกยรัมย์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 


 

 

นางประยงค์  งามแฉล้ม

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

นายสมจิต  ดำเนินงาม

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

  

นายสราวุธ  ริวแดง

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ดำรงตำแหน่ง  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลอุดมธรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-11-14 (107 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]