ปลัดเทศบาลสารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
34.235.143.190
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 9
34.235.xxx.xxx
64.233.xxx.xx
64.233.xxx.xx
1.47.xx.xx
184.22.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 9
ราคาน้ำมัน
 ลักษณะสังคม


สภาพสังคม

๑ การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา                     ๖        แห่ง

- โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา           ๑        แห่ง

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด           ๓        แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        ๒        แห่ง

๒ การสาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล                ๑        แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ             ร้อยละ  ๑๐๐

- ศูนย์สาธารณสุขหมู่บ้าน                   ๑๗      แห่ง

๓ อาชญากรรม

- ที่ทำการตำรวจชุมชนชั่วคราว            ๑        แห่ง 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่าบุ  ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

๔ ยาเสพติด

- เทศบาลตำบลอุดมธรรม จัดทำโครงการบำบัดผู้เสพยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดเป็นประจำทุกปี และอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดให้แก่อำเภอกระสัง

๕ การสังคมสงเคราะห์

- มีการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ มีการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลอุดมธรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (917 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]